Travel Mapping Highway Browser (Draft)

Select Route to Display (click a header to sort by that column)
TierSystemRegionRoute Name.list NameLevelRoot
1espaESP-GAA6ESP-GA A6activeespga.a006
1espaESP-GAA8ESP-GA A8activeespga.a008
1espaESP-GAA52ESP-GA A52activeespga.a052
1espaESP-GAA54 (Santiago de Compostela)ESP-GA A54activeespga.a054
1espaESP-GAA54 (Lugo)ESP-GA A54Lugactiveespga.a054lug
1espaESP-GAA55ESP-GA A55activeespga.a055
1espaESP-GAA75ESP-GA A75activeespga.a075
4espnESP-GAAC10ESP-GA AC10activeespga.ac010
1espaESP-GAAC11ESP-GA AC11activeespga.ac011
4espnESP-GAAC11 (La Coruna)ESP-GA AC11LaCactiveespga.ac011lac
1espaESP-GAAC12ESP-GA AC12activeespga.ac012
4espnESP-GAAC12 (Perillo)ESP-GA AC12Peractiveespga.ac012per
1espaESP-GAAC14ESP-GA AC14activeespga.ac014
1espaESP-GAAC15ESP-GA AC15activeespga.ac015
5espgaESP-GAAC523ESP-GA AC523activeespga.ac523
5espgaESP-GAAC524ESP-GA AC524activeespga.ac524
5espgaESP-GAAC527ESP-GA AC527activeespga.ac527
5espgaESP-GAAC537ESP-GA AC537activeespga.ac537
5espgaESP-GAAC542ESP-GA AC542activeespga.ac542
5espgaESP-GAAC543ESP-GA AC543activeespga.ac543
5espgaESP-GAAC544ESP-GA AC544activeespga.ac544
5espgaESP-GAAC546ESP-GA AC546activeespga.ac546
5espgaESP-GAAC549ESP-GA AC549activeespga.ac549
5espgaESP-GAAC550ESP-GA AC550activeespga.ac550
5espgaESP-GAAC551ESP-GA AC551activeespga.ac551
5espgaESP-GAAC552ESP-GA AC552activeespga.ac552
5espgaESP-GAAC553ESP-GA AC553activeespga.ac553
5espgaESP-GAAC554ESP-GA AC554activeespga.ac554
5espgaESP-GAAC563ESP-GA AC563activeespga.ac563
5espgaESP-GAAC564ESP-GA AC564activeespga.ac564
5espgaESP-GAAC566ESP-GA AC566activeespga.ac566
5espgaESP-GAAC840ESP-GA AC840activeespga.ac840
5espgaESP-GAAC841ESP-GA AC841activeespga.ac841
5espgaESP-GAAC861ESP-GA AC861activeespga.ac861
5espgaESP-GAAC862ESP-GA AC862activeespga.ac862
1espaESP-GAAG11ESP-GA AG11activeespga.ag011
1espaESP-GAAG13ESP-GA AG13activeespga.ag013
1espaESP-GAAG31ESP-GA AG31activeespga.ag031
1espaESP-GAAG41ESP-GA AG41activeespga.ag041
1espaESP-GAAG46ESP-GA AG46activeespga.ag046
1espaESP-GAAG51ESP-GA AG51activeespga.ag051
1espaESP-GAAG53ESP-GA AG53activeespga.ag053
1espaESP-GAAG54ESP-GA AG54activeespga.ag054
1espaESP-GAAG55ESP-GA AG55activeespga.ag055
1espaESP-GAAG56ESP-GA AG56activeespga.ag056
1espaESP-GAAG57ESP-GA AG57activeespga.ag057
1espaESP-GAAG57NESP-GA AG57Nactiveespga.ag057n
1espaESP-GAAG58ESP-GA AG58activeespga.ag058
1espaESP-GAAG59ESP-GA AG59activeespga.ag059
1espaESP-GAAG64ESP-GA AG64activeespga.ag064
1espaESP-GAAP9ESP-GA AP9activeespga.ap009
1espaESP-GAAP9 (Ferrol)ESP-GA AP9Feractiveespga.ap009fer
1espaESP-GAAP9 (Vigo)ESP-GA AP9Vigactiveespga.ap009vig
1espaESP-GAAP53ESP-GA AP53activeespga.ap053
2eursfESP-GACG1.3 (Vía de Alta Capacidad de la Costa Norte)ESP-GA CG1.3activeespga.cg0013
2eursfESP-GACG1.5 (Corredor Brión - Noia)ESP-GA CG1.5activeespga.cg0015
2eursfESP-GACG2.1 (Corredor Monforte - Monte Faro (Chantada))ESP-GA CG2.1activeespga.cg0021
2eursfESP-GACG2.1 (Corredor Monforte - Monte Faro (Monforte de Lemos))ESP-GA CG2.1Monactiveespga.cg0021mon
2eursfESP-GACG2.2 (Vía de Altas Prestacións Lugo - Monforte)ESP-GA CG2.2activeespga.cg0022
2eursfESP-GACG2.3 (Vía de Alta Capacidad de la Costa Norte)ESP-GA CG2.3activeespga.cg0023
2eursfESP-GACG4.1 (Corredor do Morrazo)ESP-GA CG4.1activeespga.cg0041
2eursfESP-GACG4.2 (Corredor Rio Minho)ESP-GA CG4.2activeespga.cg0042
2eursfESP-GAConPor (Conexión O Porriño)ESP-GA ConPoractiveespga.conpor
3eureESP-GAE1 (La Coruna)ESP-GA E1activeespga.e1
3eureESP-GAE1 (Ferrol (branch))ESP-GA E1Feractiveespga.e1fer
3eureESP-GAE1 (Vigo (branch))ESP-GA E1Vigactiveespga.e1vig
3eureESP-GAE70ESP-GA E70activeespga.e70
3eureESP-GAE801ESP-GA E801activeespga.e801
1espaESP-GAFE11ESP-GA FE11activeespga.fe011
1espaESP-GAFE12ESP-GA FE12activeespga.fe012
1espaESP-GAFE13ESP-GA FE13activeespga.fe013
1espaESP-GAFE14ESP-GA FE14activeespga.fe014
4espnESP-GALU11ESP-GA LU11activeespga.lu011
1espaESP-GALU12ESP-GA LU12activeespga.lu012
1espaESP-GALU021ESP-GA LU021activeespga.lu021
5espgaESP-GALU530ESP-GA LU530activeespga.lu530
5espgaESP-GALU533ESP-GA LU533activeespga.lu533
5espgaESP-GALU536ESP-GA LU536activeespga.lu536
5espgaESP-GALU539ESP-GA LU539activeespga.lu539
5espgaESP-GALU540ESP-GA LU540activeespga.lu540
5espgaESP-GALU541ESP-GA LU541activeespga.lu541
5espgaESP-GALU545ESP-GA LU545activeespga.lu545
5espgaESP-GALU546ESP-GA LU546activeespga.lu546
5espgaESP-GALU861ESP-GA LU861activeespga.lu861
5espgaESP-GALU862ESP-GA LU862activeespga.lu862
4espnESP-GANVIESP-GA NVIactiveespga.n006
4espnESP-GANVIa (Betanzos)ESP-GA NVIaactiveespga.n006a
4espnESP-GAN120ESP-GA N120activeespga.n120
4espnESP-GAN120a (Monforte de Lemos)ESP-GA N120aactiveespga.n120a
4espnESP-GAN525 (Verin)ESP-GA N525activeespga.n525
4espnESP-GAN525 (Ourense)ESP-GA N525Ouractiveespga.n525our
4espnESP-GAN532ESP-GA N532activeespga.n532
4espnESP-GAN536 (O Barco)ESP-GA N536activeespga.n536
4espnESP-GAN536 (Quereno)ESP-GA N536Queactiveespga.n536que
4espnESP-GAN540ESP-GA N540activeespga.n540
4espnESP-GAN541ESP-GA N541activeespga.n541
4espnESP-GAN547ESP-GA N547activeespga.n547
4espnESP-GAN550 (Pontevedra)ESP-GA N550activeespga.n550
4espnESP-GAN550aESP-GA N550aactiveespga.n550a
4espnESP-GAN550 (La Coruña)ESP-GA N550Coractiveespga.n550cor
4espnESP-GAN551ESP-GA N551activeespga.n551
4espnESP-GAN552ESP-GA N552activeespga.n552
4espnESP-GAN554ESP-GA N554activeespga.n554
4espnESP-GAN555ESP-GA N555activeespga.n555
4espnESP-GAN556ESP-GA N556activeespga.n556
4espnESP-GAN559ESP-GA N559activeespga.n559
4espnESP-GAN634 (Mondoñedo)ESP-GA N634activeespga.n634
4espnESP-GAN634a (Mondoñedo)ESP-GA N634aMonactiveespga.n634a
4espnESP-GAN634a (Lorenzana)ESP-GA N634aLouactiveespga.n634alou
4espnESP-GAN634 (Curtis)ESP-GA N634Curactiveespga.n634cur
4espnESP-GAN634 (Santiago de Compostela)ESP-GA N634Sanactiveespga.n634san
4espnESP-GAN640 (Lugo)ESP-GA N640activeespga.n640
4espnESP-GAN640aESP-GA N640aactiveespga.n640a
4espnESP-GAN640 (Leirado)ESP-GA N640Leiactiveespga.n640lei
4espnESP-GAN642 (Burela)ESP-GA N642activeespga.n642
4espnESP-GAN642 (Ribadeo)ESP-GA N642Ribactiveespga.n642rib
4espnESP-GAN651ESP-GA N651activeespga.n651
4espnESP-GAN655ESP-GA N655activeespga.n655
4espnESP-GAOU11ESP-GA OU11activeespga.ou011
5espgaESP-GAOU504ESP-GA OU504activeespga.ou504
5espgaESP-GAOU510ESP-GA OU510activeespga.ou510
5espgaESP-GAOU525ESP-GA OU525activeespga.ou525
5espgaESP-GAOU531ESP-GA OU531activeespga.ou531
5espgaESP-GAOU533ESP-GA OU533activeespga.ou533
5espgaESP-GAOU536ESP-GA OU536activeespga.ou536
5espgaESP-GAOU537ESP-GA OU537activeespga.ou537
5espgaESP-GAOU538ESP-GA OU538activeespga.ou538
5espgaESP-GAOU540ESP-GA OU540activeespga.ou540
5espgaESP-GAOU801 (Cortegada)ESP-GA OU801activeespga.ou801
5espgaESP-GAOU801 (Prexigueiro)ESP-GA OU801Preactiveespga.ou801pre
1espaESP-GAPO10ESP-GA PO10activeespga.po010
2eursfESP-GAPO010 (Acceso Balaidos)ESP-GA PO010activeespga.po010vig
1espaESP-GAPO11ESP-GA PO11activeespga.po011
4espnESP-GAPO11 (Marin)ESP-GA PO11Maractiveespga.po011mar
4espnESP-GAPO12ESP-GA PO12activeespga.po012
5espgaESP-GAPO504ESP-GA PO504activeespga.po504
5espgaESP-GAPO505ESP-GA PO505activeespga.po505
5espgaESP-GAPO510ESP-GA PO510activeespga.po510
5espgaESP-GAPO511ESP-GA PO511activeespga.po511
5espgaESP-GAPO528ESP-GA PO528activeespga.po528
5espgaESP-GAPO529ESP-GA PO529activeespga.po529
5espgaESP-GAPO530ESP-GA PO530activeespga.po530
5espgaESP-GAPO531ESP-GA PO531activeespga.po531
5espgaESP-GAPO532ESP-GA PO532activeespga.po532
5espgaESP-GAPO533ESP-GA PO533activeespga.po533
5espgaESP-GAPO534ESP-GA PO534activeespga.po534
5espgaESP-GAPO535ESP-GA PO535activeespga.po535
5espgaESP-GAPO536ESP-GA PO536activeespga.po536
5espgaESP-GAPO542ESP-GA PO542activeespga.po542
5espgaESP-GAPO546ESP-GA PO546activeespga.po546
5espgaESP-GAPO548ESP-GA PO548activeespga.po548
5espgaESP-GAPO549ESP-GA PO549activeespga.po549
5espgaESP-GAPO550ESP-GA PO550activeespga.po550
5espgaESP-GAPO551ESP-GA PO551activeespga.po551
5espgaESP-GAPO552ESP-GA PO552activeespga.po552
5espgaESP-GAPO553ESP-GA PO553activeespga.po553
5espgaESP-GAPO554ESP-GA PO554activeespga.po554
5espgaESP-GAPO801ESP-GA PO801activeespga.po801
5espgaESP-GAPO840ESP-GA PO840activeespga.po840
5espgaESP-GAPO841ESP-GA PO841activeespga.po841
1espaESP-GASC11ESP-GA SC11activeespga.sc011
4espnESP-GASC11 (Santiago de Compostela)ESP-GA SC11Sanactiveespga.sc011san
1espaESP-GASC20ESP-GA SC20activeespga.sc020
1espaESP-GASC21ESP-GA SC21activeespga.sc021
2eursfESP-GAV1.4 (Rolda do Real Clube Deportivo da Coruna)ESP-GA V1.4activeespga.v0014
2eursfESP-GAVG1.2 (Avenida de Astano)ESP-GA VG1.2activeespga.vg0012
2eursfESP-GAVG1.3 (Vía Ártabra)ESP-GA VG1.3activeespga.vg0013
2eursfESP-GAVG1.4 (Acceso Sardiñeiro)ESP-GA VG1.4activeespga.vg0014
2eursfESP-GAVG1.5 (Vía de Altas Prestacións Baio - Santa Irena)ESP-GA VG1.5activeespga.vg0015
2eursfESP-GAVG1.6 (Acceso A Veiga)ESP-GA VG1.6activeespga.vg0016
2eursfESP-GAVG1.7 (Corredor das Galanas)ESP-GA VG1.7activeespga.vg0017
2eursfESP-GAVG1.8 (Variante de Aradas)ESP-GA VG1.8activeespga.vg0018
2eursfESP-GAVG2.1 (Vía de Altas Prestacións Monforte)ESP-GA VG2.1activeespga.vg0021
2eursfESP-GAVG4.1 (Vía do Saines)ESP-GA VG4.1activeespga.vg0041
2eursfESP-GAVG4.2 (Vía de Altas Prestacións AG-41 - Cambados)ESP-GA VG4.2activeespga.vg0042
2eursfESP-GAVG4.3 (Vía de Altas Prestacións Cambados - Vilagarcia de Arousa)ESP-GA VG4.3activeespga.vg0043
2eursfESP-GAVG4.4 (Variante de Marin)ESP-GA VG4.4activeespga.vg0044
2eursfESP-GAVG4.5 (Corredor do Morrazo)ESP-GA VG4.5activeespga.vg0045
2eursfESP-GAVG4.6 (Corredor do Morrazo)ESP-GA VG4.6activeespga.vg0046
2eursfESP-GAVG4.7 (Variante de Vilagarcía)ESP-GA VG4.7activeespga.vg0047
2eursfESP-GAVG4.8 (Vía de Altas Prestacións Barragáns - Campelo)ESP-GA VG4.8activeespga.vg0048
1espaESP-GAVG20ESP-GA VG20activeespga.vg020